Z199 – Hợp nhất và phát triển

      Nhà máy Z199 (Công ty TNHH một thành viên Quang điện – Điện tử), là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng, được thành lập năm 1999, trên cơ sở hợp nhất giữa 02 Nhà máy (Z191 và Xí nghiệp Quang điện 23 – Z123). Nhà máy có nhiệm vụ: nghiên cứu, chế thử, sản xuất các loại khí tài quan sát, ngắm bắn ngày, đêm; khí tài quan sát đo đạc và sản xuất các sản phẩm kinh tế trong các lĩnh vực điện – điện tử, quang điện tử; máy điện tĩnh, máy điện quay,…

    Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm hợp nhất và phát triển, Nhà máy Z199 luôn nhất quán một mục tiêu phục vụ quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ sản xuất quốc phòng với phát triển kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, thế hệ Z199 hôm nay không ngừng vươn lên học hỏi, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại để xây dựng quân đội nói riêng và phát triển đất nước nói chung, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, tạo đà phát triển trên những chặng đường mới.

Một số sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z199 sản xuất

Bài Viết Liên Quan